Blixtrande Klingor

Onsdag 8:e juni nådens år 1624

Den stora skyttetävlingen + Ånyo i Svarta Korsets spår

Det regnar. På tidiga eftermiddagen kommer de Besmans till Simons cell och meddelar att allt naturligtvis varit ett beklagligt missförstånd och att han är fri. Simon börjar packa ihop sina saker och säger adjö till de Sauvé, som då ber om en liten tjänst, ett brev som ska levereras till Rue du Vertbois 32. Simon går självklart med på detta. Därefter får han tillbaka sina vapen av de Besmans i den stora hallen och kan släntra ut ur Bastiljen, ut på Paris regnvåta gator, som en fri man.

Hemma hos sig mottas Simon med glädje av allt tjänstefolk: portvakten Jalon, Cormorant och hans moder, ja till och med av stallpojken som Simon inte lärt sig namnet på. Rummen ser dock malätna ut med hälften av möblemanget borta, men Simon blir lycklig över att hitta sin St Didier-nål i skänken precis där han trodde.

Simons misstänksamhet driver honom att också öppna och läsa de Sauvés brev. Adressen det skulle levereras till var ju samma som figurerade i utredningen av mordet på de la Tour de Vezelays agent Le Croit föregående höst. Förra året redde man också ut att Le Croit förgiftats på Le Cygne, en klubb för den österrikiska intresseorganisationen Svarta Korset.

Brevet innehåller utöver text även ett kodat meddelande i marginalen. Simon söker i sitt bibliotek med hemliga koder (innehar två olika!) och finner att det är samma kod som Svarta Korset använder sig av och att den dolda texten lyder “Nyheter från Zaragoza”. Simon skickar också en not till Etienne att möta honom på Kaminen, ordnar med sina möbler samt ser över sin post. Där finner han en inbjudan till en fest vicomte de Bouvard ämnar hålla “till Etienne d’Adours ära” den 15:e juni.

Etienne har under dagen fått en lista från Yves Knippel på magistratet över benediktinerkloster i Paris, som han tar med sig till mötet med Leo på Kålhandlarens fromma. Leo har med sig Pablo, i en skjorta framgrävd av tvätterskorna, som besvarar alla frågor från Etienne med “Oui, monsieur”, precis som Leo lärt honom.

Etienne skickar också Leo hem till honom för att hämta posten och höra hur landet ligger. Leo återvänder med de Bouvards inbjudan samt Simons not. “Han är fri, monsieur!” En sten faller från Etiennes hjärta. Man beger sig därefter till det närmaste benediktinerklostret, som ligger på Rue des Blanc Manteaux. Då man frågar efter fader Theodéric räcks en lapp ut ur smidesgallret av den tyste munken innanför med texten “St. Victor”.

Simon beger sig sedan till fäktskolan, där han träffar Jean-Claude, Olivier Touchot och ett halvdussin andra elever. Man fäktar och umgås och beger sig sedan till Kaminen. Inte långt därefter ansluter Etienne och Leo. Simon berättar om sin plåga, även om han hela tiden var vid gott mod, särskilt när han fått höra “Ju högre upp, desto fortare kommer man ut”. Etienne och Leo berättar om infångandet av Lutzhausen, och Simon fyller i med information om brevet han fick av de Sauvé.

Comments

eor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.