Blixtrande Klingor

Torsdag 19:e augusti nådens år 1623

Bortförandet av St. Pierre

Etienne stiger upp tidigt och har en givande dag på magistratet trots den tryckande värmen. Främst studerar han sitt latin men låter även Knippel redogöra för de senaste ärendena som inkommit.

Simon stiger upp sent och tillbringar den senare delen av dagen med att se på schackspelarna på Kaminen.

Comments

eor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.