Blixtrande Klingor

Tisdag 25:e november nådens år 1623
Skattjakt på Ile du Cartelier

Dagen för den stora festen hos Phillippes syster och svåger Champetier! Nu förstår Etienne och Simon att Phillippe hastigt fått resa till Nederländerna i affärer åt sin farbror, som har ett handelskompani med trad mot Västindien. Eftersom han tog med sig sin betjänt Patrice kan det förklara att eventuellt meddelande från honom om detta förkommit.

Frosseri på forell, fasan, rådjur och ost samt fikon i grädde och tårta. I samband med musikunderhållningen lär vännerna känna skalden Christian Furdini.

View
Söndag 23:e november nådens år 1623
Skattjakt på Ile du Cartelier

Simon deltar i mässan samt biktar sig för Fader Guillaume. Man skriver brev och Etienne besegras i ett parti schack. Phillippe är ännu inte anträffbar.

View
Lördag 22:a november nådens år 1623
Skattjakt på Ile du Cartelier

Man reser tidigt mot Paris med stopp vid Sjungande Källan, en legendarisk vägkrog där de äter ett synnerligen utsökt vildsvin. På Klemensdagsmarknaden som hålls i trakten fyndar Etienne en ny värja åt sig — gammal och vacker och så välbalanserad att den blir märkligt lätt. Tyvärr går vagnen sönder på de snöiga och grovt uppspårade vägarna och även om kusken kan laga skadan blir hemkomsten mycket sen.

View
Fredag 21:e november nådens år 1623
Skattjakt på Ile du Cartelier

Simons hyresvärd framför krav på betalning. Man reser till Chelles, där man rikligen förplägas av Etiennes morbror, som är något till åren och har dålig syn samt är varmt religiös. Under samtalet framkommer även att Etiennes mor och stackars syster Delphine är döda. Sällskapet övernattar i Chelles.

View
Torsdag 20:e november nådens år 1623
Skattjakt på Ile du Cartelier

Simon är intresserad av att följa med till Chelles (Phillippe var inte hemma då inbjudan skulle framföras) och en expedition utrustas: en liten svart kalesch med blå trim hyrs tillsammans med kusken Jean. Det snöar mer och Simon upptäcker att hans börs stulits, så att han inte kan njuta av varmt vin på Kålhandlarens fromma eller Kaminen. Brev från St. Pierre med tack anländer, han är dock ännu svag och kommer att överlåta skolan till Olivier Touchot i framtiden.

View
Onsdag 19:e november nådens år 1623
Skattjakt på Ile du Cartelier

Etienne beställer nya kläder och får brev från sin morbror, Roland de Rollér, som bor på rue Longuebois i Chelles och tycks önska sig besök. Simon får sin nya kamin levererad, en stor pjäs dekorerad med vinrankor och fåglar. Han investerar också i ett schackbräde och en vedkorg på Hallarna, en bra placering visar det sig då ett snöoväder håller alla goda parisare inomhus.

View
Måndag 17:e november nådens år 1623
I justitiekanslerns hemliga tjänst

Man avlägger slutrapport till justitiekanslern, som förklarar sig vara nöjd med deras insatser och begär fullmakten åter, samt räcker över ytterligare en liten börs var.

Vännerna bjuds även till en stor fest som makarna Champetier, Phillippes halvsyster med man, kommer att hålla den 25:e november på rue des deux Portes (i de nybyggda delarna av huset, inte i den äldre delen där Phillippes två rum ligger).

Temperaturen faller, snö ska vara på väg säger de gamla, och Simon fryser illa om natten i sitt dragiga lilla rum under takåsarna.

View
Lördag 15:e november nådens år 1623
I justitiekanslerns hemliga tjänst

Våra vänner avlägger rapport till Justitiekanslern i hans kontor i Palais de Justice på förmiddagen, och får i uppdrag att bevaka mötet och rapportera vad som försiggår. Man beger sig genast till St. Gervais-kyrkogården för att undersöka möjligheterna att övervaka skeendet och finner en dyster liten gravplats omgärdad av höga träd. Etienne och Simon faller av oklar anledning i gräl.

På kvällen klättrar man upp i ett träd med lite varmt kryddat vin och beskådar mötet samt avlyssnar det bekvämt. Tyvärr faller Simon när de klättrar ner och stukar vänsterfoten. Trots detta kan vännerna dra sina klingor så pass väl mot ett par rånare som i den sena timmen anfaller dem att de har möjlighet att arrestera dessa med hjälp av de la Tour de Vezelays fullmakt.

View
Fredag 14:e november nådens år 1623
I justitiekanslerns hemliga tjänst

Simon har först fäktlektion med sin unge elev Nicolas de la Foret S.te Croix, sedan roar han sig med en enklare dust med Etienne på St. Didier. Middag avnjutes i Philippes rum på rue des deux Portes och efter maten roar man sig med kortspel, tills det är dags att tjäna justitiekanslern, konungen och Gud genom att göra inbrott hos en misstänkt ofrälse (bankdirektör Moulin).

Det går förvånansvärt enkelt att hitta en ledtråd— genom att gå in genom en sidoport och häva sig in genom ett fönster är det första man snavar över ett skrivbord, i vars olåsta lådor ett chiffrerat brev ligger undanstoppat!

Resten av kvällen spenderar vännerna hemma hos Phillippe med att i brasans hemtrevliga sken dechiffrera brevet. Etienne använder huvudet och den av Le Croit efterlämnade kodlappen på ett tacknämligt sätt och knäcker koden, som skrivs ner på ett pappersark och läggs undan i Phillippes stora skänk.

Brevets text lyder:
Mötet sker i morgon natt klockan ett på St Gervais kyrkogård, vid greve de Guises grav. Bär det röda tecknet och en mask.

View
Torsdag 13:e november nådens år 1623
I justitiekanslerns hemliga tjänst

Dagen förflyter på sedvanligt sätt med att Etienne går upp tidigt, spisar en enkel men hälsobringande frukost och beger sig till magistratet, medan Simon vaknar sent, går till fäktskolan och så sammanstrålar man till kvällen på Röda forellen.

Man författar där ett till synes oskyldigt brev som ska ha effekten att lura iväg chefen för Banque de Vitoria, Mounsier Molin, till Le Cygne, så att man ska kunna gå igenom hans bostad i jakt på ledtrådar.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.