Blixtrande Klingor

Våren 1624

Under våren har Simon och Etienne varit ute på Markis de Moricières lantställe Juilly ett par tre gånger. Mme Chastellier var där en av dessa gånger. Framförallt Simon har under dessa besök fått smak för jakt.

Simon har tagit med Nicolas till fäktskolan ytterligare några gånger, och även förlorat diverse summor till Jean-Claude på tärning. Han har också inrett sitt rum med modernare porslin, nya kuddar och en vacker och sedelärande tavla över Edens lustgård innan syndafallet.

Etienne har arbetat på magistratet med diverse små fall och har fyllt på sin garderob med lättare vårkläder.

View
Fredag 10:e februari nådens år 1624
Vinter 1624

På kvällen bevistar man en stillsam salong hos Mme Chastellier på Rue des Rosieres. Vännerna blir inbjudna till ett jaktparti på Renée St Jean de Losnes lantgods nästa helg som hennes make håller för diverse av hans bekanta (och obekanta). Det verkar som om det blir fågeljakt.

View
Torsdag 9:e februari nådens år 1624
Vinter 1624

Simon visar Mme Chastelliers brev för Etienne och beställer klädvård av hans värdinna fru Barot. Sedan slår han av armen på en av fäktdockorna och avväpnar Etienne tre gånger i rad.

View
Onsdag 8:e februari nådens år 1624
Vinter 1624

Simon får brev från Mme Chastellier som ber tusen gånger om ursäkt. Hon har spenderat den kallaste tiden i Sydfrankrike för hälsans skull. Vännerna blir inbjudna till salong hos henne samma fredag.

View
Tisdag 7:e februari nådens år 1624
Vinter 1624

Brev från Phillippe anländer där han skriver om sin förestående resa till Västindien där han ska ta del i nya merkantila manövrar med sin farbrors firma. Han tackar för den varma vänskapen han upplevt och ber om att få sig tillsänt en koffert med hans papper och övriga saker (via Nederländerna) och utrymma rummet, eftersom han inte hinner tillbaka till Paris för att ta avsked. De gör så och bifogar även omtänksamt en St Didier-brosch.

View
Januari-februari 1624
Vinter 1624

De första veckorna av nådens år 1624 förlöper stillsamt: man tränar på St. Didier (Etiennes nya lätta värja leder till ett genombrott i hans fäktstil), spelar boll och schack på brädet från Ile du Cartelier (där Simon allt oftare finner sig förlora mot Etienne), umgås med vänner på Kaminen och Röda Forellen. Simon gör också ridturer ut på landet och undervisar Nicolas, och Etienne arbetar på magistratet. Simon går regelbundet i mässan.

Diskussioner förs om huruvida St Didier också ska ha en kappa på samma sätt som di Giganti (som tycks ha insett sin underlägsenhet och bilagt stridigheterna), men man enas till sist om en brosch. Den består av en fäktcirkel prydd av St. Pierres vapen flankerad av en värja, och nästan alla elever bär den. Även de Bouvard ses bära den ibland.

Under Etiennes överinseende skriver Simon till Mme Chastellier för att förhöra sig om hennes hälsa (och bifoga Simons adress).

View
Torsdag 11:e december nådens år 1623
Sidensmugglarhärvan

Våra vänner tar pengarna till Chateau de la Tournelle och lyckas muta den tjänstgörande vaktofficeren att släppa Thibault, som är mycket tacksam. Fader Guillaume gråter av glädje vid beskedet.

View
Onsdag 10:e december nådens år 1623
Sidensmugglarhärvan

Etienne spenderar förmiddagen på magistratet. Hönshustvisten är nu avgjord då käranden plötsligt dragit tillbaka anmälan. Han utreder också bevisläget i Brun-fallet, och kommer fram till att bevisen inte räcker för fällande dom.

Fader Hugo, prästen i St Michel de Ferme, ber om att de ska ta med lite mat och filtar till Thibault på Chateau de la Tournelle där han sitter i den iskalla och fuktiga “hugenotthålan”. Simon nekar att ta Fader Hugos börs till Thibault när han förstår att det rör sig om flera månaders allmosor.

Eftersom Jean-Claude känner vaktchefen Isaac får de möjlighet att prata med Thibault inne på Chateau de la Tournelle. Denne förnekar all kännedom om osedligheter. Blanchot har missförstått allt — det är välgörenhetsarbete Thibault bedriver i slummen, och klädskåpet är nyinköpt så han vet inget om något lönnfack.

Thibault skriver ett brev som de ska ta till en av hans kontakter, Le Bon Auguste på La Rochelle. Av denne får de en välfylld börs som ska kunna underlätta frisläppandet. På väg därifrån inser de att de är skuggade — efter handgemäng (och en nedridning) får de fatt i uslingen som berättar allt han vet om Thibaults inblandning i en tygsmugglingshärva. Etienne smiskar upp den handgångne mannen med flatsidan till straff och de låter honom löpa.

Natten tillbringar alla tre hemma hos Simon, barrikaderade. Jean-Claude får sova på Cormorants madrass och Simon och Etienne sover skavfötters i Simons stora säng.

View
Tisdag 9:e december nådens år 1623
Sidensmugglarhärvan

Tygproverna tas med till tyghandlaren Pardoux som förnekar all kännedom om saken, lägger beslag på proverna och kör dem på porten. Nya kläder beställs åt Jean-Claude hos den vanliga skräddaren.

På vägen hem rider de förbi Kaminen och stöter på tre di Giganti, som utmanas på duell och blir nedstuckna. Ådragna blessyrer plåstras om av Cormorant som inte tål blod och nästan svimmar. Ett brev från “Lukas” som säger sig vara den som har angivit Thibault såsom varande hugenott har lämnats in på Röda Forellen.

Man ämnar hämta upp de fina vinerna hos Thibault, men rummen är nu genomsökta och flaskorna borta. Vännerna räknar ut att det är Blanchaut som är “Lukas” (mha handstilsprover som de visar för läraren fader Denis på seminariet), men han lyckas dock undfly dem.

View
Måndag 8:e december nådens år 1623
Sidensmugglarhärvan

Etienne biktar sig hos fader Guillaume i syfte att få fram mer information om Thibault. Fader Guillaume finner situationen besvärande och måste stärka sig med körsbärslikör.

På kvällen träffar vännerna Sebastien Merlot och Henrique Blanchaut, vänner till Thibault, på Röda Forellen. Trots att studenterna trakteras med vildsvin, kompott och fina dessertvinet, är Sebastien är inte särskilt meddelsam och Henrique säger i princip ingenting under hela kvällen. Det enda man får reda på är att hugenotter brukar föras till Chateaux de la Tournelle.

Jean-Claude och Simon går därefter till La Rochelle, ett hus med mindre gott rykte, och tillbringar natten där. Etienne följer med in men avviker snabbt (vilket kanske också Simon borde ha gjort då han lyckas tappa bort sin börs). En av flickorna har randigt siden i sin klänning, som hon fått från tyghandlaren Pardoux på Rue Barbette.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.