Blixtrande Klingor

Torsdag 27:e november nådens år 1623
Skattjakt på Ile du Cartelier

Vännerna rider mot Ile du Cartelier som liger på den snöiga landsbygden inte långt utanför Paris. Huset är förfallet men möblerat och fullt av underligheter.

I öppna spisen finns en hemlig gång. Den är trång men Simon lyckas ta sig igenom. Rummet han kommer till innehåller en låst kista. Under sökandet efter nyckeln hör Etienne någon i trappan men de hittar ingen i huset. I källaren visar sig facklorna vara fällor. Etienne som håller i en av dem skadas lätt i vänster hand när den exploderar medan Simon som står lite längre bort lyckligtvis klarar synen.

Nere i källaren hittar Simon ytterligare en gång som leder ut i naturen. Under en staty hittas en ring som öppnar kistan i tornet. I kistan finns pengar samt en mindre kista, som Simon bryter upp när de andra lagt sig för natten — medan man undersökt huset har nämligen mörkret fallit och det är för sent att ta sig tillbaka till Paris.

Nattlägret är obekvämt men fångsten ingalunda — totalt får vännerna med sig hem 100 Louis d’Or, sex krucifix som vart och ett är besatt med olika ädelstenar (smaragder, rubiner, pärlor, lapis lazuli, eldopaler och svarta pärlor), bordssilver, schackpjäser i värdefullt trä med guldinläggningar samt 12 mycket fina gamla vinflaskor.

View
Onsdag 26:e november nådens år 1623
Skattjakt på Ile du Cartelier

Simon och Etienne har stämt möte med Christian på St. Didier, eftersom Christian är nyanländ till Paris och ännu inte förstått vikten av att röra sig i de rätta kretsarna. Man beskådar Etiennes nya värja, och Etienne observerar då att fästet går att skruva upp, och att ett litet pergament ligger inrullat däri.

Efter att försökt ha tyda pergamentet drar man slutsatsen att det finns rikedomar att hämta vid Ile du Cartelier strax utanför Paris. Simon och Etienne beslutar sig att ta med Christian på skattjakten då han är mycket pank och råkade förstå vad som pågick. Den eldige Christian vill genast ge sig av, men förståndet får råda — då det är snöigt på vägarna och mörkret snart ska falla är det bättre att skjuta upp avfärden till morgondagen.

View
Tisdag 25:e november nådens år 1623
Skattjakt på Ile du Cartelier

Dagen för den stora festen hos Phillippes syster och svåger Champetier! Nu förstår Etienne och Simon att Phillippe hastigt fått resa till Nederländerna i affärer åt sin farbror, som har ett handelskompani med trad mot Västindien. Eftersom han tog med sig sin betjänt Patrice kan det förklara att eventuellt meddelande från honom om detta förkommit.

Frosseri på forell, fasan, rådjur och ost samt fikon i grädde och tårta. I samband med musikunderhållningen lär vännerna känna skalden Christian Furdini.

View
Söndag 23:e november nådens år 1623
Skattjakt på Ile du Cartelier

Simon deltar i mässan samt biktar sig för Fader Guillaume. Man skriver brev och Etienne besegras i ett parti schack. Phillippe är ännu inte anträffbar.

View
Lördag 22:a november nådens år 1623
Skattjakt på Ile du Cartelier

Man reser tidigt mot Paris med stopp vid Sjungande Källan, en legendarisk vägkrog där de äter ett synnerligen utsökt vildsvin. På Klemensdagsmarknaden som hålls i trakten fyndar Etienne en ny värja åt sig — gammal och vacker och så välbalanserad att den blir märkligt lätt. Tyvärr går vagnen sönder på de snöiga och grovt uppspårade vägarna och även om kusken kan laga skadan blir hemkomsten mycket sen.

View
Fredag 21:e november nådens år 1623
Skattjakt på Ile du Cartelier

Simons hyresvärd framför krav på betalning. Man reser till Chelles, där man rikligen förplägas av Etiennes morbror, som är något till åren och har dålig syn samt är varmt religiös. Under samtalet framkommer även att Etiennes mor och stackars syster Delphine är döda. Sällskapet övernattar i Chelles.

View
Torsdag 20:e november nådens år 1623
Skattjakt på Ile du Cartelier

Simon är intresserad av att följa med till Chelles (Phillippe var inte hemma då inbjudan skulle framföras) och en expedition utrustas: en liten svart kalesch med blå trim hyrs tillsammans med kusken Jean. Det snöar mer och Simon upptäcker att hans börs stulits, så att han inte kan njuta av varmt vin på Kålhandlarens fromma eller Kaminen. Brev från St. Pierre med tack anländer, han är dock ännu svag och kommer att överlåta skolan till Olivier Touchot i framtiden.

View
Onsdag 19:e november nådens år 1623
Skattjakt på Ile du Cartelier

Etienne beställer nya kläder och får brev från sin morbror, Roland de Rollér, som bor på rue Longuebois i Chelles och tycks önska sig besök. Simon får sin nya kamin levererad, en stor pjäs dekorerad med vinrankor och fåglar. Han investerar också i ett schackbräde och en vedkorg på Hallarna, en bra placering visar det sig då ett snöoväder håller alla goda parisare inomhus.

View
Måndag 17:e november nådens år 1623
I justitiekanslerns hemliga tjänst

Man avlägger slutrapport till justitiekanslern, som förklarar sig vara nöjd med deras insatser och begär fullmakten åter, samt räcker över ytterligare en liten börs var.

Vännerna bjuds även till en stor fest som makarna Champetier, Phillippes halvsyster med man, kommer att hålla den 25:e november på rue des deux Portes (i de nybyggda delarna av huset, inte i den äldre delen där Phillippes två rum ligger).

Temperaturen faller, snö ska vara på väg säger de gamla, och Simon fryser illa om natten i sitt dragiga lilla rum under takåsarna.

View
Lördag 15:e november nådens år 1623
I justitiekanslerns hemliga tjänst

Våra vänner avlägger rapport till Justitiekanslern i hans kontor i Palais de Justice på förmiddagen, och får i uppdrag att bevaka mötet och rapportera vad som försiggår. Man beger sig genast till St. Gervais-kyrkogården för att undersöka möjligheterna att övervaka skeendet och finner en dyster liten gravplats omgärdad av höga träd. Etienne och Simon faller av oklar anledning i gräl.

På kvällen klättrar man upp i ett träd med lite varmt kryddat vin och beskådar mötet samt avlyssnar det bekvämt. Tyvärr faller Simon när de klättrar ner och stukar vänsterfoten. Trots detta kan vännerna dra sina klingor så pass väl mot ett par rånare som i den sena timmen anfaller dem att de har möjlighet att arrestera dessa med hjälp av de la Tour de Vezelays fullmakt.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.