Blixtrande Klingor

Onsdag 18:e augusti nådens år 1623
Bortförandet av St. Pierre

St Pierre meddelar att den 21:a aug kommer en fäkttävling att äga rum i vicomte de Bouvards trädgård, tillsammans med en trädgårdsfest för dennes adliga vänner. Vicomten är den högt uppsatte ädling vars välvilliga beskydd av St:e Didier jagat bort månget moln från St. Pierres panna.

Denna dag spelar Simon boll i bollhuset på rue Beauborg med Jean-Claude och kommer hem till ett rum tomt både på tjänare och mat i skafferiet. Etienne besöker sin latinlärare.

View
Detta har hänt
En kort introduktion

Mot slutet av augusti i nådens år 1623 hände det sig att några herrar knöt närmare bekantskapsband. Det handlar om högvälborne Simon Escholier, Etienne d’Adour och Phillippe St. Julien. Här nedan följer några korta anteckningar om deras förehavanden under ett halvårs tid, tills Messieur St. Julien hastigt kallades bort till affärer i Nederländerna. Därefter löste man ett mysterium som kretsade kring dyrbara sidentyger tillsammans med gode vännen Jean-Claude Guardi. Nu då året rullat över i 1624 har Etienne och Simon fått smak för jakt och krutvapen och ödet har därför sammanfört dem med Leo Peñalba.

Men åter till den första tiden av vännernas umgänge. Under slutet av augusti 1623 inföll en värmebölja som gjorde många mindre disciplinerade människor eldfängda och lättretliga (detta gällde särskilt tjänstefolk och italienare). Simon och Etienne, förhållandevis nyanlända i Paris, hade lärt känna varandra (och även andra personager vi kommer att stöta på, som vicomte de Bouvard och Jean-Claude) vid St:e Didiers fäktskola som förestås av den ärevördige Laurent St. Pierre.

View
Being an Introduction to the Game
Also being the only post in English

We have played this game since ca 1994, albeit with very long pauses… We play in Sweden so the rest of the entries are all in Swedish. Apologies for the inconvenience. Try running it through an online translator if you are interested, or message me.

The game has changed players a few times but follows the destinies of some young gentlemen in Paris, starting in the hot summer of 1623. As a game master I strive more for action and fun than historical accuracy, and I have also recently switched over from the Flashing Blades system to the Swedish En Garde III.

Enough, onward!

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.