Dräkter - Militära

Normalt hade inte franska soldater vid denna tid uniform, utan främst färger. Här visas några exempel.

Allmän dräkt Vincennesarkebusiärerna:
vincennes-arkebus.png

Dräkt för kaptener och högre rang:
capitaine-vincennes.png

Tillbaka till Main Page

Dräkter - Militära

Blixtrande Klingor eor