Blixtrande Klingor

Lördag 4:e juni nådens år 1624

Den stora skyttetävlingen

Morgonen förflyter i spänd förväntan. Leo ser till att vagnen körs fram (och att ett extra knyte med ost skickas med). Plötsligt kommer Lutzhausen gående från de bakre hagarna och full panik utbryter! Etienne försöker se när korgen byter ägare: det är en söt blond försäljare som erbjuder Lutzhausen den och han köper den beredvilligt. Under tiden smyger Leo bort genom den bakre trädgården, når fram till Lutzhausens svarta häst och skär igenom sadelgjorden på den lite lagom mycket…

Lutzhausen rider snart lugnt iväg (medan Leo gömmer sig i buskarna) och Etienne sitter upp och rider efter. När han kommer upp jämsides utmanar han Lutzhausen med skarpt sanningssägande om dennes nattsvarta dåd, som får skurken att direkt sporra sin häst för att lämna Etienne i dammet bakom sig — men då brister sadelgjorden, han faller av, och Etienne rider på osvikligt manér över honom! Toulouse är van vid detta förfarande nu och Lutzhausen ådrar sig troligen en punkterad lunga, eftersom han hostar och har svårt att komma upp.

Leo anländer från sin position vid de bakre hagarna och Etienne lämnar Leo som vakt över Lutzhausen medan han hämtar vagnen. Lutzhausen försöker då köpa Leo men när denne inte vill veta av några pengar visar det sig att Lutzhausen på något sätt lyckats lirka upp en pistol — han avlossar nu ett skott mot Leo, men omtöcknad av den omilda behandlingen missar han sitt skott så att Leo hör kulan surra förbi otäckt nära sin tinning. Leo ser sedan till att oskadliggöra Lutzhausen medelst hederligt fysiskt våld.

Etienne anländer med transportmedlet: Lutzhausen buntas oceremoniellt in i det och hans häst knyts fast bakpå. Efter ilfärd i den täckta vagnen till Paris och justitiepalatset kan man triumfatoriskt överlämna uslingen i händerna på justitiekanslern de la Tour de Vezelay personligen, som släpper allt för att överse den fortsatta proceduren men ändå snabbt hinner trycka Etiennes hand.

Eftersom Etienne hyser betänkligheter över att gå hem tar man in på Färgade Skägget i Quartier Latin. Lutzhausens effekter som nu fallit i händerna på våra vänner uppgår till en snabb svart märr, 130 pistoler, två vanliga ryttarpistoler och en liten pistol samt en sadelväska med personliga effekter. Dessa gås igenom och man hittar utöver ovan nämnda pengar och vapen också kläder och andra persedlar samt ett flertal brev. Etienne försöker läsa breven men de är skrivna på tyska och med fraktursstil så det är mycket svårt. En Henrike verkar figurera: syster eller hustru tror Etienne, fader tror Leo — det står säkert Enrique. Leo äter ost och Färgade Skäggets korv och lägger sig mycket mätt, igen.

Denna dag går mycket långsamt för Simon. Han utforskar Bastiljen och hittar en liten rosengård. Där lär han känna en annan medfånge, Pierre de Balmain, som nu levt bakom dessa murar i 17 år. Han lånar en liten predikobok av Simon som denne burit med sig men inte riktigt haft ro att bläddra i, och råder Simon å det bestämdaste att skriva till sina beskyddare.

Comments

eor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.