Blixtrande Klingor

Måndag 6:e juni nådens år 1624

Den stora skyttetävlingen

Morgonen randas för tre vänner som alla sovit dåligt. Simon känner det trångt över bröstet efter att ha utforskat alla delar av sitt nya hem, Etienne har oroat sig över väskan med guld och fiender i varje hörn, och Leo har inte kunnat sluta tänka på fader Theodéric.

På förmiddagen arbetar Leo på Arsenalen med att lära ut skytteteknik, Simon läser de av Jean-Claude sig tillsända pamfletterna i det lilla lusthuset och Etienne besöker Banque de Vitoria för att förvandla guldet till värdepapper. I väntrummet bjuds han på vitt vin och sigillerar sedan tretton växlar à tio pistoler vardera. Han skickar också en not till Jean-Claude att möta honom på Röda forellen.

Leo besöker sin lilla kvarterskyrka Sta Clara i jakt på den helbrägdagörande munken. Där får han höra att det är en benediktinermunk, och att dessa munkar klär sig i svarta kåpor. När man sammanstrålar på Röda forellen på kvällen lovar Etienne att ta fram listor över stadens benediktinerkloster på magistratet. Jean-Claude får höra hela historien vilket sker under stort buller och många utrop (Etienne bokade förtänksamt ett av de privata rummen för middagen), och lovar att sprida nyheten om att det är en tysk som är skyldig via sitt nätverk. Något litet grumsar han dock över att han inte bjöds med till Sjungande källan.

Comments

eor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.