Blixtrande Klingor

Söndag 5:e juni nådens år 1624

Den stora skyttetävlingen

Man äter frukost på Färgade Skägget (Leo är blek efter ännu en svår natt med magbekymmer och dricker enbart mjölk). Etienne tyngs av oro för duc d’Quagliata och assorterade polisbetjänter och bestämmer sig för att byta logi än en gång, medan Leo behöver lämna tillbaka hästen han lånade av Daniel le Normande på Arsenalen. Innan man skiljs åt föreslår Etienne att Leo kanske ska bli Simons betjänt så fort han kommer ut från Bastiljen, nu när denne har ett stort hus att ta hand om? Man bestämmer att ses på Kålhandlarens fromma på eftermiddagen.

Simon letar reda på Bastiljens kyrka som ligger i den bortersta av den tre befästningsdelarna, omgiven av grönska och med vackra glasfönster. Han talar under gudstjänsten med Pierre de Balmain som pekar ut flera andra fångar för Simon, bland annat den gamla damen Merieux som giftmördat både sin syster och sin man. Uppfriskad biktar Simon sig och beser den sista inre borggården med dess lusthus och lilla damm med fiskar och vattenväxter.

Utanför murarna har Leo vid sitt besök på Arsenalen berättat vitt och brett om sina äventyr och om hur han stirrade både kardinalsmördaren och döden självt i vitögat. Han beger sig sedan hem och somnar gott på sin egen hårda bädd. Några timmar senare får han möjlighet att upprepa förtäljandet om sina bravader, denna gång för de boende på vinden. Men även Leo får höra nyheter — om fader Theodéric som kommit från södern och sägs kunna hela de sjuka och lytta…

Etienne packar med sig allt och letar reda på ett logi i närheten av fäktskolan. Valet faller på Gyllene Oxen, som är rent och trevligt och inte är ett värdshus utan enbart har sovsalar och rum. Där lämnar han sina kläder till tvätt och ombesörjer att Toulouse och Lutzhausens svarta märr ryktas och får havre. Sedan ligger han lågt på sitt rum och packar över Lutzhausens tillgångar i sin lilla valise.

Dagen går långsamt för Simon som gör fäktövningar (utan värja) och av någon anledning inte kan släppa tanken på var hans St Didier-nål är? Han kan se den för sin inre syn i lådan på skänken i sina rum på Rue des deux Portes. Etienne och Leo äter kaninstuvning på Kålhandlarens fromma och diskuterar en eventuell anställning, som inte kan gälla Leo eftersom han redan är i duc de Poissys tjänst. Leo hör också en annan gäst, en munk, berätta om fader Theodéric från Avignon men på direkt fråga vet denne tyvärr inte var man kan hitta honom.

Comments

eor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.