Ögat

Sången som skrevs hemma hos Jean-Claude av densamme och hans vän Arnaud från Marseille, till åminnelse av Etiennes märkvärdiga värjstöt vid överfallet efter vicomte de Bouvards fest.

MELODI Det var dans bort i vägen på lördagsnatten
Sista raden omtag på samma melodi som föregående rad

Det var ädlaste herren, det var d’Adour
han var bjuden på fest i sin finaste väst
det var tjo! det var hopp! det var hej!
Men ack, när han sedan i natten begav sig
han fick en eskort utav grovaste sort
hur ska detta gå väl för vår vän?
d’Adour — å ni är min amour!

Nu er bak ska få smaka sa en sån kanalj
På min ära då får det allt bli en batalj
d’Adour upp på kyrktrappan far
Två vänner vid sidan och värjan ur skidan
sju busar med påkar nu stålet på-råkar
det bliver en lustiger dans.
d’Adour — å ni är min amour!

Från sin trapp d’Adour kastar runt med sin blick
Bjässen Goliat tyckes mig värdig ett stick
jag är tjusad, han har mig förfört!
d’Adour gör en volt och ett utfall tillika
den hålan jag vill med mitt vapen berika
och ögat han spetsar på stört.
d’Adour — å ni är min amour!

Jätten faller omkull som en fura i storm
d’Adour krossas helt av hans heta passion
blodet står som ett skott ur kanon
Det båtar ju föga att sörja ett öga
när striden är vunnen och himmelen funnen
d’Adour — å ni är min amour!
d’Adour — å ni är min amour!

Ögat

Blixtrande Klingor eor